dokumenty

Přihláška do klubu – https://clen.stiricb.cz/registration

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Potvrzení o odmítnutí provedení lékařské prohlídky

Cestovní příkaz