dokumenty

Přihláška do klubu

Přihláška člena do Českého florbalu

GDPR/Zpracování osobních údajů/Informace o a souhlas člena klubu

Aktualizace údajů

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Potvrzení o odmítnutí provedení lékařské prohlídky

Cestovní příkaz