KODEX ŠTÍRA

Na letošním letním soustředění v Horní Stropnici byla hráčům a hráčkám představena novinka – KODEX ŠTÍRA.

Jedná se o soubor sportovních a morálních hodnot, které v klubu považujeme za důležité na cestě nejen ke sportovním úspěchům, ale i osobnostnímu růstu. Jinými slovy tímto přístupem chceme vychovávat člověka i florbalistu zároveň. Zastáváme názor, že tyto dvě oblasti by měly jít ruku v ruce a nelze je oddělovat. Na hráče a hráčky v tomto ohledu nebudeme přílišně tlačit a vynucovat si dodržování hodnot autoritou. Spíše je chceme přesvědčit, aby se takto chovali přirozeně, protože tak to považujeme za správné.

Je nám jasné, že výchova hráčů a hráček podléhá i spoustě dalších vlivů. Zároveň ale vlivem sportovního prostředí můžeme mládež v našem klubu ovlivnit tím správným směrem. A cítíme se za to odpovědní.

Trenéři vedou své svěřence nejen ve sportovním procesu, ale měli by hráčům a hráčkám být mentory i v každodenních životních situacích. Jsme si jistí, že tak tomu ale bylo již v minulosti. Nyní jsme si jen přesně vydefinovali, jakým směrem se chceme v budoucnu ubírat. Prostředí pro rozvoj klubových hodnot budou vytvářet právě trenéři. Jsme si jisti, že všichni naši trenéři jsou nositeli těchto hodnot, čili je budou moci předávat svým svěřencům.

Výsledkem by mělo být, že když se řekne Štír, představíme si člena klubu – ať už se jedná o hráče, trénéra ale i fanouška – který bude ztělesňovat tyto hodnoty.
Pokud se dlouhodobě bude dařit naplňovat tyto hodnoty, povede naše práce ve všech směrech k radosti, což je vlastně to, proč florbal děláme.

Zde si KODEX ŠTÍRA můžete prostudovat.

Protože je pro nás Kodex jedním z pilířů, které charakterizují klub, věnovali jsme účastníkům letního soustředění tréninková trika, aby hlavní body dokumentu měli stále na očích a mohli si tak hodnoty Štírů stále připomínat. Pro všechny ostatní, kteří s námi sympatizují a sdílejí tyto naše zásady, jsme vytvořili kolekci 2 variant bavlněných triček a tréninkového trika s motivem Kodexu. Tyto produkty si můžete zakoupit v našem partnerském obchodě Sport 15.