Sportovní týden

Sportovní týden je nový název pro štírský příměstský florbalový kemp, který probíhá vždy v Srpnu v areálu HoSportu a ZŠ Bezdrevské. Sportovní týden je určen pro kluky i holky, Štíry i veřejnost. Jeho celodenní sportovní náplň probíhá v čase 8:00 – 16:00 od pondělí do pátku. Přihlášení je možné i jen na jednotlivé dny. Pro účastníky je dále zajištěn pitný režim, oběd a svačiny.

 
Termíny Sportovních týdnů
16.8. – 20.8. areál HoSport ročníky 2007 – 2015
23.8. – 27.8. areál ZŠ Bezdrevská ročníky 2009-2015

 

Přihláška pro nečleny (členové naleznou přihlášení v klubové sekci)

Kontaktní osoba Vít Strouhal tel. 723505997