KODEX ŠTÍRA

 

RESPEKT

Respekt k druhým, ale i sobě samém je pro mě jeden ze základních stavebních kamenů sportovních i životních hodnot. Mám úctu k pravidlům, soupeřům, spoluhráčům a rozhodčím. Jsem zdvořilý/zdvořilá a i v běžných životních situacích respektuji druhé.


PŘÁTELSTVÍ

Jsem součástí klubové komunity, ve které rozvíjím pozitivní mezilidské vztahy. Florbal mi přináší pocit štěstí, radosti a dobrodružství. Trávím volný čas v kolektivu sportovců, který vždy směřuje za stejným cílem. Přátelství je hodnota, která přetrvává bez ohledu na vítězství či porážky.


SPOLUPRÁCE

Spolupráce je základem každého kolektivního sportu. Projevy nesobeckosti a soudržnosti určují charakter každého týmu. V rámci spolupráce zlepšuji nejen sebe, ale i své spoluhráče a hru jako takovou. Vytváříme prostředí, ve kterém jsou jedinci ochotni vyměnit slovíčko JÁ za MY. Spolupracuji, jak na hřišti, tak i mimo něj.


FAIR PLAY

Jsem přirozeně souteživý/soutěživá. Chci vítězit. Avšak vím, že vítězství neznamená nadřazenost a nikdy se v něm nevyžívám. Na druhé straně umím důstojně přijmout porážku a uznat soupeřovu sílu. Soupeř není náš nepřítel. Ctím zásady fair play za každého stavu. Férovost je mi vlastní i v každodenních životních situacích.


VÁŠEŇ

Nadšení pro florbal, akci a touhu se zlepšovat je nezbytným základem budoucího úspěchu. Úsilí věnované florbalu znamená, že mi na něm záleží a jsem ochotný/ochotná pro něj pracovat. Tréninkový proces, utkání i čas strávený v kolektivu přinášejí emoce a zážitky, které v našich srdcích přetrvávají.


ZODPOVĚDNOST

Jsem zodpovědný/zodpovědná za svůj přístup k florbalu, chování, za své studijní výsledky a vzdělání. Vystupuji tak, abych v dobrém světle reprezentoval/reprezentovala jak sebe, tak i klub. Jsem čestný/čestná, vždy držím své slovo a ostatní se na mě mohou spolehnout. Jsem poctivý/poctivá a slušný/slušná. Jdu příkladem ostatním, ať už mladším i starším. Myslím pozitivně a nedovolím, aby mě ovládl hněv.