Dětské akce

V loňském roce jsme uspořádali v okolí Hodějovic Pohádkový les, na který navázala letošní červnová akce Sportovně pohádkový dětský den.

Na obou akcí si dětí vyzkoušeli na stanovištích různé sporty, skákání v pytlích, slackline nebo třeba střelbu ze vzduchovky 🙂

Fotografie ze Sportovně pohádkového dětského dne 2021

Fotografie z Pohádkového lesa 2020