Druhý den soustředění za námi

Přesně v 7.30 zazvonil budík, aby načal druhý den soustředění.
Všichni vyrazili na rozcvičku. Starší si dali trošku na čas, přišli na hřiště, kde mladší již hráli všemi oblíbenou vybíjenou. Starší si na rozehřátí zahráli na mrazíka a cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum :).

K snídani se podával  chléb s máslem a marmeládou.

Vydatně posilněni Štíři starší se rozdělili na dvě tréninkové party. První skupina zůstala ve školní tělocvičně, kde si kluci vyzkoušeli posilovací kruhový trénink. Jako odměnu za skvělé nasazení při posilování následoval florbalový zápas. Druhá polovina se díky pěknému počasí  mohla  přesunout na venkovní hřiště, kde probíhaly zápasy v basketu, vybíjené a i oblíbeném fotbálku.

Mladší absolvovali svůj první florbalový trénink v hale. Zdokonalovala se rychlost a průbojnost hráčů, poté se přešlo na indivinduální fintičky při hře jeden na jednoho.

K svačině byly pro děti přichystané výborné jogurty od Madety, které bychom chtěli tímto poděkovat!

Po svačině se obě skupiny starších žáků vyměnili. Mladší zůstali v hale, kde pilovali herní kombinace.

Místní kuchyně si k obědu přichystala rýži s masem, někteří si dokonce přidávali, někdo i dvakrát.

Po obědě následoval chvilka odpočinku, kterou všichni využili k doplnění svých zásob. Starší vyměnili mladší v hale. Hřiště se rozdělilo na dvě poloviny, na jedné se hrálo dva na dva, na druhé jeden na jednoho.  Mladší mezitím využili venkovní hřiště ke kolektivním hrám. Potom si všichni dali nektarinku a mohlo se makat dál. U starších následoval florbalový turnájek, kterého se zúčastnili i trenéři s názvem Nou čips. Mladší se přesunuli na turnájek do školní tělocvičny.

K večeři všem přišli vhod špagety.

Po jídle starší čekala debata, kde jim byly představeny cíle a vize klubu. Mladší mezitím hráli frisbee na venkovním hřišti. Po debatě se ven přesunuli i starší, aby mohla následovat druhá večerní hra o indicie. Hru na lovce a zachránce ovládli ve starších opět Medvědi a v mladších se z vítězství radovali Los Koulos.

Ke druhé večeři byl chléb se sýrem opět od Madety.

Děti byly uloženy a trenéři si mohou odpočinout na další den.