NADACE ČEZ PODPOŘILA ELEKTROVOZÍČKÁŘE

Dnes byl štírskému powerchair hokejovému týmu předán do užívání sportovní elektrický vozík. Za finanční příspěvek na pořízení sportovního vozíku děkujeme Nadaci ČEZ, která nás zapojila do projektu Pomáhej pohybem a všem, kteří se do projektu a sbírání bodů pro tým zapojili. Po 3 nových hráčích, kteří za posledních pár měsíců rozšířili řady, jsme posílili i po technické stránce v podobě výše zmíněného vozíku, cíl začít hrát Českou Powerchair hockey ligu se zase o kousek přiblížil. Snaha v hledání hráčů však nadále pokračuje abychom vytvořili co nejkonkurenčnější tým proti budoucím soupeřům.

Technické informace

Sportovní elektrické vozíky se vyznačují několika základními vlastnostmi. Dvě nejdůležitější vlastnosti jsou samozřejmě rychlost a akcelerace, které závisí na výkonu motorů a počtu jejich otáček. Dle pravidel powerchair hokeje smí každý vozík jet rychlostí maximálně 15 km/h, což vozík dokáže. Zrychlení není pravidly nějak omezeno, díky elektromotorům je rozsah konfigurace zrychlení velmi široký, tudíž lze každému hráči nastavit zrychlení dle jeho handicapu, schopností a požadavků. Dalším důležitou vlastností sportovního vozíku je jeho stabilita, ke které pomáhá nízko položené těžiště, naklopená kola a malé odpružení. Dobrá stabilita vozíku je základním kamenem bezpečné hry, k čemuž samozřejmě patří i spolehlivé a rychlé brždění, jehož rychlost a odezvu lze nastavit dle konkrétních požadavků hráče. Dobrá stabilita je za potřebí hlavně při prudkém zatáčení a otáčení kolem své osy. Zatáčení je jedním z mnoha parametrů, které lze naprogramovat individuálně. I přes dobré vyvážení vozíku musí hráči dávat dobrý pozor na T-hokejky připevněné k vozíkům soupeřů, najetí v maximální rychlosti na T-hokejku může způsobit převrácení. Samotný hráč musí být samozřejmě bezpečně připoután, aby byl chráněn před vypadnutím ve vysoké rychlosti, které může přivodit zranění.