Štíři otevřou Aktivní Složiště

Od 1. července 2020 mají Štíři pronajatou část pozemku na Složišti. Rozhodli se území
přetvořit na dětské hřiště a sportoviště pro veřejnost a své členy. Plánují i výstavbu haly.
Záměrem je také realizace akcí, tou nejbližší je slavnostní otevření Aktivního Složiště
s programem pro děti, vyžítím na pěkném dětském hřišti a s příjemným posezením a
koncertem pro dospělé.
Během necelých dvou let se Štírům podařilo z nevzhledného a zarostlého prostoru udělat
čisté a hezké místo, které místní rádi navštěvují. První velká akce proběhla už v loňském
roce. Sportovně pohádkového dětského dne se zúčastnilo přes 300 dětí.
V roce 2021 získali Štíři více jak milionovou finanční podporu na projekt vybudování
veřejného dětského hřiště. I přes několik poškození ze strany vandalů během realizace se
podařilo projekt dokončit a v pátek dopoledne 22.4. bude dětské hřiště oficiálně otevřeno
veřejnosti za účasti pana primátora, zástupců města a dětí z nedaleké školky. „Odpoledne
čeká návštěvníky bohatý program, děti se mohou těšit na soutěže, rodiče a prarodiče na
přátelské posezení u pečeného prasátka. Podvečer bude zpestřen vystoupením kapely Jiří
Schelinger TRIBUTE Mladen Djelmo,“
zve prezident klubu Jirka Kratochvíl.

Na otevření areálu naváže o den později 23.4. Den Země. Na místě se můžou návštěvníci
zapojit do úklidu Složiště a okolí, zároveň bude možné se dozvědět jak správně třídít odpad,
o možných alternativních způsobech dopravy v ČB aj. „V akci vidíme velký přinos, chceme
šířit povědomí o ochraně životního prostředí a nejen své členy chceme vést k tomu, že
pořádek nejen na Složišti je potřeba,“
říká koordinátor akce Víťa Strouhal.


Další plánovanou aktivitou je Sportovně pohádkový dětský den, který se uskuteční 11.6. a
naváže tak na velmi úspěšný předchozí ročník.