Štíři neuspěli u ORK

Po posledním kole Jihočeské ligy starších žáků se Štíři obrátili na Odvolací a revizní komisi (ORK) Českého florbalu (ČF). Vše ohledně odvolání proti jednání regionální výkonného výboru (RVV) vysvětluje trenér Lukáš Malý, mimo jiné člen regionální Ligové komise (LK).

Jak rozhodnutí hodnotíš?

Jako totální prohru. Jako nebezpečný precedens do budoucna, kdy RVV může kdykoli změnit předpis rozehrané soutěže bez vědomí LK i souhlasu klubů a že nemusí své rozhodnutí ani nijak vyargumentovat, na připomínky ani dotazy může v klidu nereagovat. A to ani ze strany LK. Že stačí jen vydat rozhodnutí. Tentokrát se rozhodnutí RVV nejvíce dotklo nás, v budoucnu se může týkat kohokoli jiného. A jako signál, že nemá smysl vykonávat dobrovolně jakoukoli činnost pro Český florbal v jakékoli komisi, protože RVV si stejně rozhodne, jak chce.

Proti čemu jste se konkrétně odvolávali?

Za prvé proti rozhodnutí RVV udělit pohár za 1. místo v soutěži týmu FbC Písek, ačkoli RVV dne 26. 3. 2024 rozhodl, že se jedná o dlouhodobou soutěž (v ní jsme získali nejvíce bodůmy), nikoli o nadstavbu, jak jsme všichni očekávali a na LK odsouhlasili již téměř před rokem 25. 4. 2023. Za druhé jsme chtěli prověřit, jestli je opravdu správně, zda má do kvalifikace o postup na MČR postoupit druhý tým dlouhodobé soutěže.

Za třetí jsme žádali o prověření možného střetu zájmů členky RVV Lucie Predajňové a členky FbC Písek, která při vysvětlování změn soutěže během sezony v sobotu 13. 4. řekla rodičům našich hráčů, že přidání 12. kola do soutěže byl její nápad (ač není členkou LK a všichni zainteresovaní ví, že vzhledem k termínové listině soutěže dorostenců a starších žáků, bylo přidání 12. kola do soutěže velmi výhodné právě pro FbC Písek), protože věděla, jak soutěž dopadne, a že jednání RVV o soutěžích je politika. Tato vyjádření nakonec rozhodla o tom, že se odvoláme k ORK, protože požadujeme, aby se o sportovních úspěších a neúspěších rozhodovalo na hřišti, nikoli v zákulisí. Na ORK jsme doložili jako dodatečný materiál čestné prohlášení devíti našich rodičů, kteří tato její slova potvrzují.

A na závěr jsme žádali o finanční kompenzaci pro náš klub od RVV za uspořádání posledních dvou turnajů, jelikož je v regionu zvykem, že kluby pořadatelům finálových turnajů přispívají. Ale tím, že RVV odmítl na konci března, že se jedná o nadstavbu, jsme veškeré náklady museli zaplatit my.

Uspěli jste v nějakém bodu odvolání?

V žádném. Za postupující tým do kvalifikace o postup na MČR byl určen FbC Písek, což ještě vzhledem k zvláštně napsanému předpisu, jsme byli ochotni akceptovat. Ale zároveňjsme v odvolání žádali o prověření, zda je to v dlouhodobé soutěži opravdu správně. Co jsme ovšem u ORK napadli, bylo prohlášení FbC Písek za vítěze ligy, ač nenasbíral nejvíce bodů, a vyhlášení tím našeho týmu na druhém místě. Zde ORK nerozhodla v podstatě nijak. Vítěze ligy RVV vyhlašovat ani odměňovat nemusí. Na základě čeho nám tak chtěl RVV předat pohár za druhé místo a týmu FbC Písek za první v dlouhodobé soutěži jsme se tedy nedozvěděli. Pohár tak vlastně neměl dostat asi nikdo, takže je správně, že jsme ten pro nás odmítli převzít.

K namítanému střetu zájmu Lucie Predajňové ORK rozhodla, že to není v její kompetenci a že tuto věc předá k posouzení VV Českého florbalu. Finanční kompenzaci našemu klubu ze strany RVV byla rovněž ORK zamítnuta, ač ORK téměř uznala, že bychom na ni mohli mít nárok. Ale není se co divit, finanční kompenzace, kterou by RVV poté musel poskytnout i pořadatelům druhého a třetího koše, by vyšla RVV na cca 60 000,-Kč. A to je částka, kterou si Český florbal z pokladny určitě vytáhnout nenechá.

Máte ještě nějakou šanci rozhodnutí ORK změnit?

V rámci Českého florbalu už ne. Můžeme se odvolat už jen k Národnímu rozhodčímu soudu pro sport zřízenému při Národní sportovní agentuře. O dalším postupu se poradíme a zvážíme další kroky. Určitě nás bude zajímat, jak dopadne jednání VV ČF o možném střetu zájmů.  A určitě trváme na tom, aby se soutěže hrály dle předem platných předpisů, a nebylo je možné měnit během sezony, aby se o soutěžích během sezony nerozhodovaly politické jednání RVV, ale výsledky na hřišti.

Čekal si jiný výsledek odvolání?

Určitě bych očekával, že se ORK bude více zabývat i dodatečnými materiály ze všech jednání LK či protichůdnými vyjádřeními v zápisech z jednání RVV, které si vyžádala. Neumím říct, zda tomu tak bylo nebo ne, ale v odůvodnění rozhodnutí se o nich nic nepíše. A určitě se nedalo předpokládat, že uspějeme ve všech ohledech. Přeci jen jsme se postavili celému RVV a kdyby nám bylo ve všem vyhověno, znamenalo by to uznání, že Český florbal taky může udělat v něčem chybu. A to se stává opravdu málokdy, pokud vůbec. Nicméně jsem nepovažoval za možné, že by u ORK prošlo rozhodnutí RVV o tom, že poslední 11. a 12. kola nejsou nadstavbou, které bylo učiněno bez jakéhokoli vysvětlení až po odehrání desátého kola. ORK tak posvětila sportovní i finanční poškození našeho klubu ze strany RVV.

Chtěl by si k odvolání ještě něco vzkázat?

Určitě bych chtěl říct, že jsme nešli k ORK bojovat proti klubu FbC Písek, ač by se to někomu tak mohlo zdát kvůli tomu, že postoupil místo nás. K ORK jsme se odvolávali proti jednání RVV, který během sezony měnil předpis soutěže, a to navíc bez vědomí členů LK, která předpisy soutěže připravuje. Dokonce ani členy LK o změnách v předpisech neinformoval. Nechtěli jsme dopustit, aby změny v soutěžích narušovaly jejich regulérnost. Odvolávali jsme se k ORK proto, že nechceme, aby jednání o soutěžích (a už vůbec ne o soutěžích dětí) byla činěna politickými rozhodnutími, jak prohlásila jedna členka RVV. A taky proto, aby o soutěžích nerozhodovali lidé v RVV, kteří mohou čelit střetu zájmů. Chtěli jsme, aby se rozhodovalo na hřišti v duchu fair-play a dle předem jasných předpisů. Bohužel jsme ve všem prohráli. A je pravdou, že odvolání k ORK jsme se rozhodli až 13. 4. 2024 na radu jednoho ze zaměstnanců ČF. Do té doby jsme se snažili vyřešit vše s RVV.

Znamená to tedy, že se podobný scénář může stát i v budoucnu a týkat se jakéhokoli klubu. Každý se může rozhodnout, zda je to tak správně či se alespoň zamyslet nad tím, jak by jednal, kdyby byl takto poškozen jeho klub. Já osobně opustím LK, protože s takovýmto jednáním ze strany RVV nesouhlasím.

To nejdůležitější, co nás teď ale čeká, je vrátit našim hráčům chuť k florbalu.

bahis10bets.com betvole1.com casinomaxi-giris.com interbahis-giris1.com klasbahis1.com mobilbahisguncelgiris1.com piabetgiris1.com tipobettgiris.com tumbetgiris1.com betboro 1xbet giriş
escort bursa escort gorukle
ankara escort
İngilizce Türkçe çeviri siteleri kullanıcıların metinleri veya belgeleri yükleyerek anında tercüme yapmalarını sağlayan platformlardır Genellikle temel çeviri ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır ve geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet verir. Ancak, tam anlamıyla doğru ve dilbilgisine uygun çeviriler için profesyonel çeviri hizmetlerine başvurmak daha güvenilir olabilir. Bu siteler, hızlı ve pratik bir çözüm sunarken, özellikle hassas veya teknik metinlerin çevirisinde profesyonel bir çevirmenin becerileri ve deneyimi gerekebilir.ingilizceturkce.gen.tr
Spanish to English translation involves accurately conveying not only the words but also the meaning, tone, and cultural nuances of the original text. Skilled translators proficient in both Spanish and English are essential to ensure accurate and effective translations. They must have a deep understanding of both languages' grammar, vocabulary, and idiomatic expressions to deliver high-quality translations. Spanish to English translation is widely used in various fields, including business, literature, media, and international communication. It plays a vital role in enabling cross-cultural understanding and facilitating global interactions.spanishenglish.net